Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej

Strona główna

PRZEDSZKOLE nr 14

ul.Radosna 2
43-300 Bielsko-Biała

tel.338145629

www.p14.bielsko.pl
e-mail: pm14@mzo.bielsko.pl
 


O r g a n i z a c j a   p r a c y   P r z e d s z k o l a:

- godziny pracy - 6.00 - 17.00

- realizacja podstawy programowej - 8.00 - 13.00

- zajęcia dodatkowe prowadzone przez zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli - 13.00 - 15.00

Pracownicy

ANNA KĄKOL
DYREKTOR
Telefon:
Fax:
Email:
Pokój:

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
5
6 2017-03-17 08:50:01 Zmiana publikacji Michał Kisiel
7 2017-03-17 08:49:17 Zmiana publikacji Michał Kisiel
8 2013-11-05 11:31:29 Zmiana publikacji p14
' '